UAE

You are here: Home  > UAE

 • Abudhabi - SKY Centre


  Address : HAMDAN STREET
  Phone : 00971-561234841
  Email : prabhakaran.annamalai@gmail.com
  Contact : APR Prabhakaran
 • Abudhabi - Ladies Centre


  Address : HAMDAN STREET
  Phone : 00971-551015971
  Email : kavitha.vijayabaskar024@gmail.com
  Contact : APR KavithaVijayabaskar
 • Al Ain Centre


  Address :
  Phone : 00971-503317814
  Email : maharamji0@gmail.com
  Contact :
 • Musaffah, Abudhabi Sub Centre


  Address : ME10 – MUSAFFAH, ABUDHABI
  Phone : 00971–505824947
  Email : atamilarasan@hotmail.com
  Contact : APT Tamilarasan
 • Dubai - Karama


  Address : GOLDEN FALCON KARATE CENTRE, MEZANNINE FLOOR , AL ADIL SUPERMARKET BUILDING
  Phone : Baranidaran : 0567533010 Sivakumar : 0553856292 Vennilla : 0559961852
  Email : wcscuae@gmail.com
  Contact : Baranidaran, Sivakumar, Vennilla.
 • Dubai - Muhaisnah


  Address : FLAT-409 , DROOR 2 RESIDENCY- JAMAL BUILDING, NEAR MADINA MALL, DUBAI
  Phone : Reghu : 0507382928 Megalingam : 0566659043 Kalaiselvi : 0552188404
  Email : wcscuae@gmail.com
  Contact : Reghu, Megalingam, Kalaiselvi
 • Dubai - Muhaisnah (Ladies)


  Address : FLAT-409 , DROOR 2 RESIDENCY- JAMAL BUILDING, NEAR MADINA MALL, DUBAI
  Phone : Kalaiselvi : 0552188404 Anbarasi : 0552843885
  Email : wcscuae@gmail.com
  Contact : Kalaiselvi, Anbarasi
 • Dubai - Al Nahda (Ladies)


  Address : FLAT-215 , AL ABBAR BUILDING , NEAR ZULEKHA HOSPITAL, DUBAI.
  Phone : A/N Kavitha Prem Anand: 0566197422 , A/N. Jothi Priya: 0506767921
  Email : wcscuae@gmail.com
  Contact : Kavitha Premanand, Jothipriya
 • Sharjah - Al Qasimia


  Address : NIMR AL KHALEEJ KARATE CENTRE M02, TARIQ BUILDING , NEAR SPARK HOTEL , AL NAD, SHARJAH.
  Phone : Kumar : 0505398996 Ravishankar : 0505096157 Prasannadevi : 0554903934
  Email : wcscuae@gmail.com
  Contact : Kumar, Ravishankar, Prasannadevi